Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler
                                      

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetler Müdürlüğü özet olarak : Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ile memur ve işçi personellerin maaş ikramiye, huzur hakkı, geçici görev yolluğu, tedavi giderlerinin ödenmesini yürütür.

Belediye adına iş yapan müteahhitlerin hakedişlerinin ödenmesini yürütür.

Belediye Emlak vergisi, Çevre Temizlik vergisi, İlan ve Reklam vergisi, Ruhsat harçları, katılım payları, yapı kullanma izni harçları gibi tüm vergi ve harçlarının tahakkuk ettirilerek tahsilatını yürütür.

İller Bankası tarafından gönderilen Belediyenin Genel Bütçe gelirlerinden ayrılan paylarının takibini yürütür.

Belediyenin bütçe ve tarifelerini hazırlar, Encümen ve mecliste görüşülerek onaylanmasını sağlar. Belediyenin tüm gelir ve gider kayıtlarının tutulmasını, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı Denetçileri tarafından denetim işlerinin yapılmasını yürütür.


YUSUF AYDOĞAN
Mali Hizmetler Müdürü